​Haderslev Sprogcenter er en voksenuddannelsesinstitution, som underviser efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. (www.nyidanmark.dk) Sprogcentret varetager undervisningen af udlændinge, som primært er bosiddende i Haderslev kommune. Vi har dog også kursister fra andre kommuner i landet. Haderslev Sprogcenter underviser ca. 600 kursister fordelt på omkring 60 nationaliteter.

Historien bag Haderslev Sprogcenter

FOF i Haderslev begyndte at undervise udlændinge i dansk midt i 1970’erne.

I begyndelsen drejede det sig mest om vietnamesiske bådflygtninge. Herefter var den dominerende gruppe iranere. Undervisningen i 1970’erne og op til 1986 fungerede som hensyntagende specialundervisning. Rammerne var derfor kommunal støtte til undervisningen under fritidsloven. Der skulle være 5-9 deltagere på holdene.

I 1986 blev FOF’s Sprogskole dannet. Det skete, da lov 355 om undervisning af indvandrere blev vedtaget, og undervisningen overgik til amterne.

FOF fik overenskomst med Sønderjyllands Amt om at drive danskundervisning i Haderslev.

Det store antal af bosniere i slutningen af 1995 og 1996 gjorde, at Sprogskolen voksede eksplosivt fra omkring 5-8000 lektioner pr. år til over 21.000 lektioner i 1997. Derefter begyndte en deltager-tilbagegang.

Parallelt med indvandrerundervisningen havde FOF’s Sprogskole også en overenskomst med Sønderjyllands Amt om kompenserende specialundervisning for ordblinde og fra 1996 desuden læsekurser for læse-, stave- og skrivesvage deltagere.

Pr. 1.1.98 havde FOF’s Sprogskole kun læsekurserne tilbage, da den kompenserende undervisning blev overflyttet til Haderslev Voksenskole.

FOF’s Sprogskole fik den 1.9.94 en selvstændig ledelse, som refererede direkte til FOF’s bestyrelse. Fra 1.1.99 blev FOF’s sprogskole overtaget af Haderslev Kommune. Navnet blev herefter Sprogcentret Haderslev.

Læsekurserne overgik til FOF’s aftenskole.

Sprogcentret Haderslev skiftede i forbindelse med en ny branding af skolen den 1.10.2015 navn til Haderslev Sprogcenter og fik i den sammenhæng også nyt logo.

På Haderslev Sprogcenter er vores fælles mål og mission, at udlændinge lærer anvendelsesorienteret dansk hurtigt. Vi ser det derfor som vores fornemste opgave at gøre sprogundervisning meningsfuld, målrettet og relevant både jobmæssigt, kulturelt og socialt – sprog skal give mening! Dette vil ske i et undervisningsmiljø med krav og forventninger samt respekt for danske normer og værdier.

Vi vil gerne medvirke til at give nye danskere de bedste forudsætninger for at komme godt i gang i Danmark. Når man føler sig hjemme i sproget, kulturen og samfundet og har fået et godt netværk på arbejde og i fritiden, er vores mission for alvor lykkedes.