For alle prøver gælder, at der skal forevises gyldig billedlegitimation.

Danskuddannelse 1-3

Prøve i dansk 1, 2 & 3:

Som afslutning på hver af de 3 danskuddannelser afholdes følgende prøver:

Prøve i Dansk 1, som afslutter Danskuddannelse 1
Prøve i Dansk 2, som afslutter Danskuddannelse 2
Prøve i Dansk 3, som afslutter Danskuddannelse 3

Prøverne afholdes 2 gange om året, henholdsvis i maj/juni måned og november/december måned. Er man tilmeldt undervisningen på Haderslev Sprogcenter, og er man på det prøvebærende modul, er prøven gratis. Man indstilles til prøven i sområd med holdets lærere.

Selvstuderende skal betale gebyr for at gå til prøve. Gebyret er kr. 1.335,- for Danskuddannelse 1, 2 og 3. Er man i tvivl om, hvilken prøve man ønsker, kan man i god tid inden tilmeldingsfristen henvende sig til Haderslev Sprogcenters vejledere, som kan hjælpe med at vurdere, hvilken prøve der er den rigtige.

Tilmelding til prøverne skal ske senest 10 uger før prøven afholdes.

  • Tilmelding til prøve i maj/juni er senest 1. marts samme år.
  • Tilmelding til prøve i november/december er senest 1. september samme år.

Tilmelding sker ved henvendelse til Haderslev Sprogcenter.

Studieprøven

Haderslev Sprogcenter tilbyder undervisning på Danskuddannelse 3 modul 6. Selve studieprøven afholdes af Kolding Sprogskole.

Indfødsretsprøven

Afholdes 2 gange årligt, henholdsvis i juni og december måned. Tilmelding senest 5 uger før prøvens afvikling. Gebyret er kr. 768,-, som skal betales ved tilmelding.

Prøvebeviser og indfødsret:

For at kunne erhverve dansk indfødsret, skal man kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber, kendskab til danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Det kræver, at man har bevis for en prøve, der som minimum er på niveau med Prøve i Dansk 3 samt indfødsretsprøven. Derudover er der andre kriterier, der skal være opfyldt.

Information om andre krav end danskkundskaber findes på www.uim.dk.

Lærematerialer til prøven findes på www.uim.dk

Medborgerskabsprøven

Afholdes 2 gange årligt, henholdsvis i juni og december måned. Tilmelding senest 5 uger før prøvens afvikling. Gebyret er kr. 768,-, som skal betales ved tilmelding.

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

Information om medborgerskabsprøven kan findes her

Priser

Indfødsretsprøven koster kr. 768,-
Tilmeld og betal online »

Medborgerskabsprøven koster kr. 768,-
Tilmeld og betal online »

Selvstuderende skal betale kr. 1.335,- for at komme til prøve i Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.
Tilmeld og betal online »

Studieprøven koster kr. 801,-, som skal betales ved tilmelding.

Depositum (lovpligtigt) kr. 1.250,-
Tilmeld og betal online »

Depositummet tilbagebetales ved udmelding af sprogcentret.
Au pairs er fritaget for gebyret.

Betaling af depositum

Ny lovgiving betyder, at udenlandske borgere, som arbejder eller studerer i Danmark, pr. 1.7.2017 skal betale et depositum på kr. 1250,- ved opstart på et modul på alle sprogcentre i Danmark.
Er du i tvivl om betalingen, så kontakt Haderslev Sprogcenter.

Find betalingslinks herunder:

Betaling med kredit kort

Betaling med MobilePay


Gebyr

Betaling af gebyr

Prøvestatistikker

Vi offentliggør ikke altid statistik til denne prøve, da der skal være over 3 tilmeldte til en prøvetermin - jvf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser.

Tidligere prøvestatistikker kan hentes her:

Prøvestatistik 2012-2015

Prøvestatistik 2008-2011

Prøvestatistik 2004-2007

Dansk 1

Dansk 1

Dansk 2

adfs

Dansk 3

asafdaf