Priser og tilmelding

Indfødsretsprøven koster kr. 825,-

Medborgerskabsprøven koster kr. 825,-

Materiale i papirform til Indfødsretsprøven/Medborgerskabsprøven koster kr. 150,- (kan afhentes i administrationen i åbningstiden)

Selvstuderende skal betale kr. 1.434,- for at komme til prøve i Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.


Studieprøven

Selvstuderende skal betale 850 kr. for den skriftlige del af prøven og 850 kr. for den mundtlige del af prøven. Prøven foregår på Sprogskolen Kolding.


Ordbøger

Bestilling af ordbøger

Betaling af depositum

Ny lovgigning betyder, at udenlandske borgere, som arbejder eller studerer i Danmark pr. 1.7.2020 skal betale et depositum på kr. 2.000,-. Flere oplysninger om lovgivningen gives ved visitationen.

Find betalingslinks herunder: Depositum (lovpligtigt) kr. 2.000,-

Au pairs er fritaget for at betale depositum.

Depositum difference kr. 750,-